Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đến các nền tảng Thương mại điện tử  theo các hình thức B2B, B2C, Fulfillment

  • Khai báo hải quan nhập khẩu, thông quan,  nộp thuế hộ khách hàng tại Mỹ, Châu Âu
  • Dịch vụ ủy thác xuất khẩu và nhập khẩu thương mại điện tử từ Việt Nam Đi các nước và ngược lại
  • Vân chuyển nội địa, hỗ trợ lấy hàng, gom hàng toàn quốc
  • Vận chuyển đường hàng không chuyên tuyến, chuyển phát nhanh,  epacket với chi phí và thời gian tối ưu nhất
  • Vận chuyển đường biển FCL (hàng cont), LCL (hàng lẻ) từ kho sản xuất tại Việt Nam đến các kho Thương Mại điện tử
  • Dịch vụ lưu bãi, lưu kho tại My, xử lý hậu giao hàng sau khi hàng đến Mỹ
  • Dịch vụ relabel, devaning, Fulfillment tại Mỹ, Châu Âu